05Jul

Người Việt Nam nghĩ gì về cuộc sống hiện tại so với cuộc sống của cha mẹ mình ngày xưa?

 • 0 Comments
 • indochina research, The World Bank, Time Use Survey, Unpaid work, Urban, vietnam, WinGallup
Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) là một dịp lễ đặc biệt để tôn vinh vai trò quan trọng của gia đình trong văn hóa của người Việt. Đây là một thời điểm mà các thành viên trong gia đình được quây quần, sum vầy, bày tỏ và san sẻ tình yêu thương với nhau. […]
Read More
 
05Jul

How do Vietnamese individuals perceive their own lives and the lives of their parents?

 • 0 Comments
 • indochina research, The World Bank, Time Use Survey, Unpaid work, Urban, vietnam, WinGallup
Vietnamese Family Day is a special occasion that celebrates the importance of family and the bonds shared among family members in Vietnamese culture. This day is traditionally marked on the 28th of June with the aim of promoting family values and fostering a sense of unity and harmony within families. To celebrate this day, IRL […]
Read More
 
02Jun

Indochina Research Việt Nam & Điều tra Quốc gia về Sử dụng thời gian năm 2022 của Tổ chức Ngân hàng Thế giới

 • 0 Comments
 • indochina research, The World Bank, Time Use Survey, Unpaid work, Urban, vietnam, WinGallup
Vào ngày 22 tháng 5 năm 2023, Ngân hàng Thế giới đã công bố kết quả của Điều tra Quốc gia về Sử dụng thời gian tại Việt Nam năm 2022. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Indochina Research Việt Nam (IRL Việt Nam), được ủy quyền bởi Tổ chức Ngân hàng Thế giới […]
Read More
 
02Jun

Indochina Research Vietnam and Vietnam Time Use Survey 2022 by World Bank

 • 0 Comments
 • indochina research, The World Bank, Time Use Survey, Unpaid work, Urban, vietnam, WinGallup
On May 22nd, 2023, the World Bank announced the results of Vietnam’s first national Time Use Survey (TUS). The survey was conducted by Indochina Research Vietnam (IRL Vietnam), which was commissioned by the World Bank to interview and collect 24hour diary data from 6,000 Vietnamese individuals of working age (aged 15-64) across 40 provinces in […]
Read More
 
06Oct

Khảo sát “Sử dụng Thời gian” đo lường gánh nặng từ “công việc không tên” đối với người Việt

 • 0 Comments
 • gender, GSO, national survey, policy making, Population, Portfolio, Research, time use, Unpaid work, vietnam, VN INDEX, VN30
Vào ngày 5 tháng 10 năm 2022, Công ty TNHH Nghiên cứu Đông Dương (IRL) đã tổ chức một chương trình tập huấn dành cho phỏng vấn viên tham gia thu thập dữ liệu sử dụng thời gian phân tách theo giới trên toàn quốc. Mục đích của cuộc khảo sát này nhằm lấp đầy […]
Read More
 
06Oct

Time Use survey to roll-out and measure the burden of unpaid work among the Vietnamese population

 • 0 Comments
 • gender, GSO, national survey, policy making, Population, Portfolio, Research, time use, Unpaid work, vietnam, VN INDEX, VN30
On October 5th, 2022, Indochina Research Ltd (IRL) organized a training program for interviewers to collect data supporting the implementation of a nationwide time-use survey research that aims to fill the gaps in gender policymaking. This is one of the activities in the Time Use Survey (TUS) project, which is organized by the World Bank […]
Read More
 
Indochina Research