11Oct

4 trên 10 Thanh niên Việt Nam phải tiếp xúc với tin tức giả mạo mỗi tuần

  • 0 Comments
  • Data Privacy, indochina research, media, media trust
Trong thời điểm con người ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với công nghệ kỹ thuật số và khi dữ liệu trở thành mỏ vàng mới của nhân loại, Nhóm nghiên cứu chúng tôi đã điều tra cách người Việt Nam tiếp nhận thông tin, mức độ tin cậy của họ với những gì họ […]
Read More
 
16Feb

UNICEF – 2016 : On Adolescent engagement in Cambodia

  • 0 Comments
  • media, unicef
UNICEF Cambodia commissioned Indochina Research Ltd to conduct a survey in 10 provinces in Cambodia to better understand trends of adolescent’s engagement with media and sources of information, and their influencing factors. Focus group discussions and qualitative in-depth interviews were also conducted with select vulnerable groups. The study aims to provide UNICEF and other development […]
Read More
 
Indochina Research