05Jun

6/10 người xem tái chế là hành động khả thi nhất để giảm tác động của con người đối với biến đổi khí hậu

 • 0 Comments
 • indochina research, Social, vietnam
Trên toàn cầu, cứ 10 người thì có 6 người đang coi tái chế là hành động khả thi nhất để giảm tác động của con người đối với biến đổi khí hậu. Để kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới (5 tháng 6), Mạng lưới Nghiên cứu Thị trường Độc lập Toàn cầu (WIN), […]
Read More
 
05Jun

6 out of 10 people are considering recycling as most feasible action to reduce the impact of humans on climate change

 • 0 Comments
 • indochina research, Social, vietnam
Trên toàn cầu, cứ 10 người thì có 6 người đang coi tái chế là hành động khả thi nhất để giảm tác động của con người đối với biến đổi khí hậu. Để kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới (5 tháng 6), Mạng lưới Nghiên cứu Thị trường Độc lập Toàn cầu (WIN), […]
Read More
 
08Mar

Only 9% Vietnamese women do not feel safe when walking alone at night

 • 0 Comments
 • indochina research, Social, vietnam
According to the latest global survey results from the WIN Market Research Organization (Win World Survey – WWS 2024) about safety concerns, Vietnam emerges as the leading country, with 91% of women living in three major cities—Hanoi, Da Nang, and Ho Chi Minh City, who participated in the survey feeling safe walking alone at night […]
Read More
 
05Jul

Người Việt Nam nghĩ gì về cuộc sống hiện tại so với cuộc sống của cha mẹ mình ngày xưa?

 • 0 Comments
 • indochina research, Urban, vietnam
Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) là một dịp lễ đặc biệt để tôn vinh vai trò quan trọng của gia đình trong văn hóa của người Việt. Đây là một thời điểm mà các thành viên trong gia đình được quây quần, sum vầy, bày tỏ và san sẻ tình yêu thương với nhau. […]
Read More
 
05Jul

How do Vietnamese individuals perceive their own lives and the lives of their parents?

 • 0 Comments
 • indochina research, The World Bank, Time Use Survey, Urban, vietnam
Vietnamese Family Day is a special occasion that celebrates the importance of family and the bonds shared among family members in Vietnamese culture. This day is traditionally marked on the 28th of June with the aim of promoting family values and fostering a sense of unity and harmony within families. To celebrate this day, IRL […]
Read More
 
02Jun

Indochina Research Việt Nam & Điều tra Quốc gia về Sử dụng thời gian năm 2022 của Tổ chức Ngân hàng Thế giới

 • 0 Comments
 • indochina research, The World Bank, Time Use Survey, Urban, vietnam
Vào ngày 22 tháng 5 năm 2023, Ngân hàng Thế giới đã công bố kết quả của Điều tra Quốc gia về Sử dụng thời gian tại Việt Nam năm 2022. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Indochina Research Việt Nam (IRL Việt Nam), được ủy quyền bởi Tổ chức Ngân hàng Thế giới […]
Read More
 
02Jun

Indochina Research Vietnam and Vietnam Time Use Survey 2022 by World Bank

 • 0 Comments
 • indochina research, The World Bank, Time Use Survey, Urban, vietnam
On May 22nd, 2023, the World Bank announced the results of Vietnam’s first national Time Use Survey (TUS). The survey was conducted by Indochina Research Vietnam (IRL Vietnam), which was commissioned by the World Bank to interview and collect 24hour diary data from 6,000 Vietnamese individuals of working age (aged 15-64) across 40 provinces in […]
Read More
 
02Jun

Vietnam – The destination of happiness, low living expenses and opportunities

 • 0 Comments
 • cost of living, happiness index, indochina research, liveable country, opportunities, Urban, vietnam
Vietnam is recognised as a peaceful, charming, and stable country that offers a unique and vibrant tapestry of experiences for residents, expats and visitors alike. It boasts a rapidly growing economy, making it one of the most dynamic hubs for business and innovation in the region. Our research confirms that Vietnam holds a wealth of […]
Read More
 
Indochina Research