05Jul

Người Việt Nam nghĩ gì về cuộc sống hiện tại so với cuộc sống của cha mẹ mình ngày xưa?

 • 0 Comments
 • indochina research, Urban, vietnam
Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) là một dịp lễ đặc biệt để tôn vinh vai trò quan trọng của gia đình trong văn hóa của người Việt. Đây là một thời điểm mà các thành viên trong gia đình được quây quần, sum vầy, bày tỏ và san sẻ tình yêu thương với nhau. […]
Read More
 
05Jul

How do Vietnamese individuals perceive their own lives and the lives of their parents?

 • 0 Comments
 • indochina research, The World Bank, Time Use Survey, Urban, vietnam
Vietnamese Family Day is a special occasion that celebrates the importance of family and the bonds shared among family members in Vietnamese culture. This day is traditionally marked on the 28th of June with the aim of promoting family values and fostering a sense of unity and harmony within families. To celebrate this day, IRL […]
Read More
 
02Jun

Indochina Research Việt Nam & Điều tra Quốc gia về Sử dụng thời gian năm 2022 của Tổ chức Ngân hàng Thế giới

 • 0 Comments
 • indochina research, The World Bank, Time Use Survey, Urban, vietnam
Vào ngày 22 tháng 5 năm 2023, Ngân hàng Thế giới đã công bố kết quả của Điều tra Quốc gia về Sử dụng thời gian tại Việt Nam năm 2022. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Indochina Research Việt Nam (IRL Việt Nam), được ủy quyền bởi Tổ chức Ngân hàng Thế giới […]
Read More
 
02Jun

Indochina Research Vietnam and Vietnam Time Use Survey 2022 by World Bank

 • 0 Comments
 • indochina research, The World Bank, Time Use Survey, Urban, vietnam
On May 22nd, 2023, the World Bank announced the results of Vietnam’s first national Time Use Survey (TUS). The survey was conducted by Indochina Research Vietnam (IRL Vietnam), which was commissioned by the World Bank to interview and collect 24hour diary data from 6,000 Vietnamese individuals of working age (aged 15-64) across 40 provinces in […]
Read More
 
02Jun

Vietnam – The destination of happiness, low living expenses and opportunities

 • 0 Comments
 • cost of living, happiness index, indochina research, liveable country, opportunities, Urban, vietnam
Vietnam is recognised as a peaceful, charming, and stable country that offers a unique and vibrant tapestry of experiences for residents, expats and visitors alike. It boasts a rapidly growing economy, making it one of the most dynamic hubs for business and innovation in the region. Our research confirms that Vietnam holds a wealth of […]
Read More
 
02Jun

Điểm đến của hạnh phúc, mức sống vừa phải và những cơ hội

 • 0 Comments
 • cost of living, happiness index, indochina research, liveable country, opportunities, Urban, vietnam
Việt Nam được công nhận là một quốc gia hòa bình, ổn định và hạnh phúc, mang đến những trải nghiệm độc đáo và sống động cho cả người dân và du khách. Hơn nữa, Việt Nam luôn tự hào có một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, giúp đất nước trở thành […]
Read More
 
18May

Do you know what happens with your personal information after collected?

 • 0 Comments
 • Data Privacy, indochina research, Information, Personal information, Urban
The World Telecommunication and Information Society Day (WTISD) is celebrated annually on May 17th. To the industry of market research where people’s opinion and information are collected, stored analysed and reported for decision making, the WTISD underscores the importance of ensuring strict data privacy standards to protect survey participants. Data Privacy Awareness and Understanding According […]
Read More
 
17May

Thông tin cá nhân của bạn sau khi được thu thập sẽ được xử lý thế nào?

 • 0 Comments
 • Environment, Green, indochina research, Organic, Sustainability, Urban
Ngày Viễn thông và Xã hội Thông tin Thế giới được kỷ niệm vào ngày 17 tháng 5 hằng năm. Đối với ngành nghiên cứu thị trường, nơi ý kiến ​​và thông tin của mọi người được thu thập, lưu trữ, phân tích và báo cáo để đưa ra quyết định, Ngày Viễn thông và […]
Read More
 
04May

Research Knowledge about Online Survey

 • 0 Comments
 • indochina research, Online survey, Research knowledge, Urban
To celebrate and promote the contribution of data, research, and insights to the development of Vietnam’s society, Indochina Research Vietnam (IRL), as a member of European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR), celebrates the International Market Research Day by launching series of articles to promote ESOMAR guidelines and research standards for more ethical, professional, […]
Read More
 
26Apr

Ngày Trái Đất 2023: Doanh nghiệp chọn kinh doanh ‘xanh’ để thu hút giới trẻ

 • 0 Comments
 • Environment, Green, indochina research, Organic, Sustainability, Urban
 “Ngày Trái Đất” là một sự kiện thường niên nhằm nâng cao nhận thức và hành động nhằm bảo vệ giá trị của môi trường tự nhiên. Để hưởng ứng “Ngày Trái Đất” 2023, IRL Việt Nam chia sẻ đến các bạn những số liệu đầy ấn tượng về xu hướng Tiêu dùng Xanh của […]
Read More
 
Indochina Research