Khảo sát “Sử dụng Thời gian” đo lường gánh nặng từ “công việc không tên” đối với người Việt

Vào ngày 5 tháng 10 năm 2022, Công ty TNHH Nghiên cứu Đông Dương (IRL) đã tổ chức một chương trình tập huấn dành cho phỏng vấn viên tham gia thu thập dữ liệu sử dụng thời gian phân tách theo giới trên toàn quốc. Mục đích của cuộc khảo sát này nhằm lấp đầy những khoảng trống trong hoạch định chính sách đáp ứng giới.  Tập huấn nay là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của dự án “Time Use Survey (TUS) – Nhật ký Sử dụng Thời gian”, do Tổ chức Ngân hàng Thế giới (World Bank) cùng với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) phối hợp thực hiện.

Tại buổi đào tạo, có gần 40 phỏng vấn viên tham dự, với sự góp mặt của ông Xavier Depouilly, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nghiên cứu Đông Dương, cùng các đại diện từ Tổ chức Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Buổi tập huấn thuộc dự án “Time Use Survey (TUS) – Nhật ký Sử dụng Thời gian” diễn ra tại Hà Nội

Sau buổi tập huấn, IRL sẽ bắt đầu thực hiện các cuộc phỏng vấn công dân trong độ tuổi từ 15 đến 64 tại 400 phường, xã trên toàn quốc. Nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành phỏng vấn trực tiếp các thành viên hộ gia đình được lựa chọn ngẫu nhiên. Mỗi đáp viên sẽ được yêu cầu nhớ lại các hoạt động đã thực hiện trong vòng 24 giờ qua. Sau đó, nhóm phỏng vấn viên sẽ mã hóa theo một danh sách hoạt động cụ thể được phát triển bởi Tiến sĩ Ignace Glorieux, Hiệp hội Nghiên cứu Sử dụng Thời gian Quốc tế (IATUR) và Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Kết quả của cuộc khảo sát này sẽ trở thành nền tảng để phân tích mối quan hệ giữa khoảng cách giới trong thời gian dành cho các “công việc không tên” và khoảng cách giới trong kết quả lao động của gia đình. Đồng thời, kết quả của phân tích này sẽ giúp các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách đưa ra các khuyến nghị nhằm giảm bớt những gánh nặng của công việc không được trả lương đối với phụ nữ, nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam.

Past 24hours activities are firstly recorded on a paper diary, then inputed into our data collection software to provide near real-time access to the results for quality control.
Giai đoạn Pilot Test tại Hà Nội

“ Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với Tổ chức Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Thống kê Việt Nam để thực hiện Điều tra Sử dụng Thời gian của Việt Nam trên 40 tỉnh thành trên cả nước. Chúng tôi mong muốn được xem kết quả để đo lường gánh nặng từ “công việc không tên” đối với người Việt.

Xavier Depouilly, Giám đốc điều hành Indochina Research Vietnam.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án, hãy liên hệ với chúng tôi qua Facebook fanpage.


Please contact us for all your research projects in South East Asia
[email protected]

Indochina Research, Regional know-how you can trust!

                        Subscribe to our newsletter and receive our latest infographics and reports:


0 Comments

Indochina Research